Resort map

Suriname

Suriname is een klein Nederlands sprekend land aan de Noord kust van Zuid-Amerika, deel van het Amazonebekken en geografisch gezien, één van de meest zuidelijk gelegen landen van de Caribische Gemeenschap. Met een totaal land oppervlak van ongeveer 166,000 vierkante kilometers en een bevolking van om en bij 492,829 inwoners voornamelijk gevestigd in de kustvlakte, is Suriname een van de minst dicht bevolkte landen ter wereld.

Vanwege haar koloniale historie waarbinnen in plantage arbeid eerst werd voorzien door de inheemse bevolking, daarna door slaven uit Afrika en later door contractarbeiders uit verschillende Aziatische landen, heeft Suriname een unieke multiculturele en multi-etnische bevolking die het land verrijkt met een verrukkelijke culinaire variatie en fascinerende, kleurrijke tradities.

Suriname is voor het grootste deel bedekt met ongerept Amazone regenwoud dat, los van enkele traditionele Marron en Inheemse dorpen langs de hoofdrivieren van het land, in het binnenland grotendeels onbewoond is. Het land heeft daardoor thans de aandacht van verschillende grote milieu organisaties en is momenteel een van de meest belangrijke locaties voor conservering van tropisch regenwoud en een interessante nieuwe bestemming voor duurzaam en ecologisch verantwoord natuur toerisme. Het land is rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals olie, bauxiet, goud en tropisch hardhout, maar wedden op het nieuwe ‘groene goud’ door middel van natuur toerisme toont een bemoedigende opwaartse trend.
Beschermde natuurreservaten beslaan momenteel ongeveer 14% van het land oppervlak en recentelijk nog in 2007 zijn er in haar wouden diverse nieuwe diersoorten ontdekt.

Suriname biedt aan bezoekers van waar dan ook ter wereld, een veilige en vreedzame ingang tot het Amazonebekken en presenteert hen tegelijkertijd de gelegenheid, kennis te maken met het Caribisch Gebied op een nieuwe, non-traditionele manier.