Resort map

Geschiedenis

'Berg en Dal' ligt aan de bovenloop van de Surinamerivier, op een plaats waar de rivier een scherpe bocht maakt. In 1677 was op het gebied van de plantage 'Berg en Dal' al een plantage gesticht, die later weer werd verlaten. Begin van de 18de eeuw werd er een politiepost opgericht ter bescherming tegen de indianen. Rond 1717 bevond zich een goudmijn in dit gebied, die echter volgens de toenmalige gouverneur Hendrik Temming niets opleverde. Om die reden liet hij de mijn sluiten. Temming was echter zodanig onder de indruk van de omgeving dat hij 1500 akkers aan zichzelf als plantagegrond toekende. In 1723 werd dit areaal vergroot naar 5000 akkers aan beide zijden van de rivier. De naam die lang met de plantage 'Berg en Dal' verbonden zou blijven, was niet de naam van de gouverneur zelf, maar die van zijn vrouw Charlotte van der Lith. Gouverneur Temming was met haar getrouwd, waardoor Charlotte na zijn dood gedeeltelijk de eigenaresse van 'Berg en Dal' werd. Charlotte huwde later de opvolgende gouverneur Charles de Cheusses, die ook niet lang in leven bleef. Vervolgens huwde Charlotte nog een keer de opvolgende gouverneur en daarna, omdat ook hij overleed, achtereenvolgend twee dominees. Door deze relaties is Charlotte van der Lith een van de invloedrijkste vrouwen in Suriname geworden. Er ontstond ruzie tussen haar en de gouverneur J.J. Mauricius, wat uiteindelijk tot een langdurig politiek conflict heeft geleid. Haar tegenstanders verdachten Charlotte ervan dit conflict achter de schermen aan te jagen. Helaas beschikken we alleen over bronnen van haar tegenstanders, zodat geen volledig beeld kan worden geschetst van deze 'carrièrevrouw avant la lettre'. Op Bergendal zelf staat Charlotte ook wel bekend als “The Black Widow” vanwege het mysterieuze lot van haar opeenvolgende echtgenoten.  

Lees meer over de geschiedenis van Bergendal

Bergendal is oorspronkelijk ontstaan als suikerplantage

Insecten- en bloemenschilders en natuuronderzoeker

Het ontstaan het van resort