Home > Bergendal Shares No. 13 > Bezoek bekende Nederlanders Bergendal reden voor vakantie keuze!!
 
 
News
 
 
Bezoek bekende Nederlanders Bergendal reden voor vakantie keuze!! Visit Dutch celebrities Bergendal reason for holiday choice

Utrecht - “Hé, ik ken dit van de televisie”. Veel mensen die foto’s zagen van Berg en Dal eco & cultural river resort, herkenden de plek van het Nederlandse televisieprogramma ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Danielle Renfurm, vertegenwoordiger van Kersten Hospitality- Berg en Dal eco & cultural river resort en hotel Kranspolsky, zegt aan Starnieuws dat over zes maanden het zal blijken of de informatie die op de vakantiebeurs in Utrecht is verstrekt, vruchten heeft afgeworpen.

"Op de beurs heb ik duidelijk kunnen ervaren dat veel Nederlanders zich willen vereenzelvigen met de BNers (Bekende Nederlanders). Zij willen zo'n ervaring ook hebben zoals ze dat op tv hebben gezien. De Euro-Surinamers zijn er heel trots op. Zij vinden het fantastisch dat er ook een ander beeld van Suriname wordt getoond", zegt Renfrum.

Door de reacties van veel bezoekers, zal er rekening worden gehouden met de promotie van Berg en Dal. Veel mensen willen ook logeren waar de bekende Nederlanders zijn geweest. “Als zij daar kunnen zijn, kunnen wij dat ook”, zeiden verschillende bezoekers.
Renfrum vertelt dat een Nederlandse bezoeker speciaal naar de stand kwam om meer te weten te komen over de politieke situatie in het land. “Maar dit is Berg en Dal, dat is van Goede Tijden Slechte Tijden. O, laat de politiek maar. Als deze bekende Nederlanders op hun gemak naar Suriname kunnen gaan, wil ik dat ook!", zei de bezoeker.
(Edward Troon)


Danielle Renfrum op de vakantiebeurs in Utrecht. Er is veel belangstelling voor Berg en Dal eco & cultural river resort.
(Foto: Edward Troon)

 
Utrecht- “Hey, I know this from television.” Many people who saw pictures of Berg en Dal, Eco & Cultural River Resort recognized the place from the Dutch television show “Goede Tijden, Slechte Tijden”.
Danielle Renfrum, representative of Kersten Hospitality – Berg en Dal, Eco & Cultural River Resort and Hotel Krasnapolsky tells Starnews that it will become clear in the next six months whether the information that has been provided at the holiday fair in Utrecht has paid off.

At the fair it became apparent that many Dutch people identify with Dutch stars. They would like to have the same experience as they have seen on television. The Surinamese people living in Europe are very proud of this. They think it is wonderful that a different side of Suriname is shown”, Renfrum says.

Due to the reactions of the visitors, the promotion of Berg en Dal will be adjusted. A lot of people want to stay where the Dutch stars have been. “If they can stay there, so can we”, various visitors said.
Renfrum says that a Dutch visitor came to the booth specifically to get some information about the political situation in the country. “But this is Berg en Dal, that’s from “Goede Tijden, Slechte Tijden. Oh never mind then about the politics. If these Dutch stars can go to Suriname without any problems, so can I!” the visitor said.
(Edward Troon)
Danielle Renfrum at the holiday fair in Utrecht. There is a lot of interest in Berg en Dal Eco & Cultural River Resort.
(Picture: Edward Troon)